Моята снимка
Центъра за изкуства и обучение към Отдел "Култура" на Община Пловдив е създаден през 2002 г. Той обединява структурите, школите и съставите на Градския дом на културата, Младежкия дом, Студентския дом и Дома за детско творчество. Основните направления в дейността на Центъра са организиране на културни прояви и фестивали, художествено-творческа дейност, обучение и възпитание чрез изкуството, подпомагане на професионална творческа дейност, съвместна дейност за създаване и реализация на продукти в духовната сфера. Към Центъра принадлежат състави и школи, представляващи основните видове изкуства - музика, танц, театър, литература и изобразително изкуство. Повечето от съставите от дълги години са активни участници в културния живот на Пловдив, като някои от тях са и емблематични за града ни и са носители на множество награди от национални и международни прегледи, конкурси и фестивали.

Актуално

В началото на 2009 година Центърът за изкуства и обучение /ЦИО/ към Отдел „Култура” на Община Пловдив обяви Национален конкурс за написване на пиеса на тема „ДА СЕ ВЛЮБИШ В ПЛОВДИВ”. До 27 февруари се получиха 19 текста , от които: от Пловдив – 6 души, от София – 3 души, както и от Перник, Плевен, Павликени, Костинброд, Силистра, Ямбол и с.Избегли Пловдивско и с. Беброво община Елена.
Комисия с председател
· ЕМИЛ БОНЕВ – директор на Драматичен театър Пловдив
и членове
· ГЕОРГИ ДЕЛОВ – главен специалист в ЦИО
· КРАСИМИР ХРИСТОВ – главен специалист в ЦИО
· ВАСИЛ КАРАМАНЛИЕВ – художествен ръководител на Театрално ателие „Чарли” към ЦИО
разгледа обстойно предложените текстове и отличи за носител на първа награда ДАЛИЯ ДЖАСИР АЛ-ХАЛИЛ от София, на 18 години, ученичка в ХІІ клас на Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография в София. Съгласно статута на конкурса тя ще получи награда от 500 лв., а пиесата й ще бъде поставена от Васил Караманлиев в Театрално ателие „Чарли”.
Поощрителната награда от 200 лева отива при РАЛИЦА ЙОРДАНОВА от Перник, а с предметни награди /книги за Пловдив/ ще бъдат наградени най-малките участници в конкурса: Драгомира Кръстанована 14 год., Мариела Узунова – на 14 год. и Ивелин Е. Николов – на 10 год.
За допълнителна информация по конкурса – тел.032/62-80-36 инж.Димитър Костов – Началник на ЦИО.


Община Пловдив - отдел "Култура" - Център за изкуства и обучение
Студентски дом на културата "Синята къща"
О Б Я В Я В Я
явен СТУДЕНТСКИ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС за най-хубаво непубликувано стихотворение.
В конкурса могат да участват всички студенти от пловдивските
ВУЗ-ове с най-много до три стихотворения.
Поеми не се допускат за участие.
Творбите, с името на автора, ВУЗ-а, в който учи и телефон за връзка, трябва да бъдат представени на хартиен носител в три екземпляра до 15 април 2009 г. на адрес: гр.Пловдив, ул."Арх.Христо Пеев" 6 (Стария град), Студентски дом на културата "Синята къща"
Постъпилите творби ще бъдат оценявани от авторитетно писателско жури.
Авторът/авторката на най-хубавото стихотворение ще получи награда в размер на 500 лева.
Резултатите ще бъдат обявени до края на месец май 2009 г.
За справки: 032/63 53 10 (от 10.00 ч. до 12.00 ч.) - Начо Христосков