Моята снимка
Центъра за изкуства и обучение към Отдел "Култура" на Община Пловдив е създаден през 2002 г. Той обединява структурите, школите и съставите на Градския дом на културата, Младежкия дом, Студентския дом и Дома за детско творчество. Основните направления в дейността на Центъра са организиране на културни прояви и фестивали, художествено-творческа дейност, обучение и възпитание чрез изкуството, подпомагане на професионална творческа дейност, съвместна дейност за създаване и реализация на продукти в духовната сфера. Към Центъра принадлежат състави и школи, представляващи основните видове изкуства - музика, танц, театър, литература и изобразително изкуство. Повечето от съставите от дълги години са активни участници в културния живот на Пловдив, като някои от тях са и емблематични за града ни и са носители на множество награди от национални и международни прегледи, конкурси и фестивали.

Контакти


032/ 628 036; 627 175; 622 550
e-mail: cioplovdiv@abv.bg
ул. "Цанко Лавренов" 10 (Стария град)
4000 Пловдив

Актуално

В началото на 2009 година Центърът за изкуства и обучение /ЦИО/ към Отдел „Култура” на Община Пловдив обяви Национален конкурс за написване на пиеса на тема „ДА СЕ ВЛЮБИШ В ПЛОВДИВ”. До 27 февруари се получиха 19 текста , от които: от Пловдив – 6 души, от София – 3 души, както и от Перник, Плевен, Павликени, Костинброд, Силистра, Ямбол и с.Избегли Пловдивско и с. Беброво община Елена.
Комисия с председател
· ЕМИЛ БОНЕВ – директор на Драматичен театър Пловдив
и членове
· ГЕОРГИ ДЕЛОВ – главен специалист в ЦИО
· КРАСИМИР ХРИСТОВ – главен специалист в ЦИО
· ВАСИЛ КАРАМАНЛИЕВ – художествен ръководител на Театрално ателие „Чарли” към ЦИО
разгледа обстойно предложените текстове и отличи за носител на първа награда ДАЛИЯ ДЖАСИР АЛ-ХАЛИЛ от София, на 18 години, ученичка в ХІІ клас на Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография в София. Съгласно статута на конкурса тя ще получи награда от 500 лв., а пиесата й ще бъде поставена от Васил Караманлиев в Театрално ателие „Чарли”.
Поощрителната награда от 200 лева отива при РАЛИЦА ЙОРДАНОВА от Перник, а с предметни награди /книги за Пловдив/ ще бъдат наградени най-малките участници в конкурса: Драгомира Кръстанована 14 год., Мариела Узунова – на 14 год. и Ивелин Е. Николов – на 10 год.
За допълнителна информация по конкурса – тел.032/62-80-36 инж.Димитър Костов – Началник на ЦИО.


Община Пловдив - отдел "Култура" - Център за изкуства и обучение
Студентски дом на културата "Синята къща"
О Б Я В Я В Я
явен СТУДЕНТСКИ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС за най-хубаво непубликувано стихотворение.
В конкурса могат да участват всички студенти от пловдивските
ВУЗ-ове с най-много до три стихотворения.
Поеми не се допускат за участие.
Творбите, с името на автора, ВУЗ-а, в който учи и телефон за връзка, трябва да бъдат представени на хартиен носител в три екземпляра до 15 април 2009 г. на адрес: гр.Пловдив, ул."Арх.Христо Пеев" 6 (Стария град), Студентски дом на културата "Синята къща"
Постъпилите творби ще бъдат оценявани от авторитетно писателско жури.
Авторът/авторката на най-хубавото стихотворение ще получи награда в размер на 500 лева.
Резултатите ще бъдат обявени до края на месец май 2009 г.
За справки: 032/63 53 10 (от 10.00 ч. до 12.00 ч.) - Начо Христосков

Направление "Бизнес обучение" 032/632 970

 • Обучение по английски език
 • Обучение по немски език
 • Обучение по испански език
 • Обучение за валутни касиери
 • Модулно обучение за бизнес-секретарки
 • Модул машинопис
 • Модул деловодство и секретарска дейност
 • Модул компютърна грамотност и текстообработка WINDOWS, WORD
 • Обучение по компютърна грамотност WINDOWS, WORD, EXCEL

Направление "Студентско творчество" 032/635 310


 • Клуб "Класическа китара" - ръководител Валентин Вълчев

 • Джаз формация "Синята къща" - ръководител Борислав Ясенов

 • Поетическа академия "Добромир Тонев" - ръководител Николай Гюлев

Направление "Детско творчество" 032/635 382

 • Школа керамика и малка пластика - ръководител Тодор Маджев                                                                       • Школа живопис с ръководител Ели Рангелова


                                                                       • Школа текстил - ръководител Антоанета Цветкова
                                                                       Направление "Литература и изобразително изкуство"


                                                                       • Литературно студио "Младост" с ръководител Николай Гюлев

                                                                       • Школа по изобразително изкуство с ръководител Мирослав Ивановски моб.тел. 0888342335

                                                                       • Школа по живопис и пластика с ръководител Маша Катилева моб.тел. 0887317128

                                                                       Направление "Театър"


                                                                       • Театрално студио "Чарли" с ръководител Васил Караманлиев моб.тел. 0898 814436

                                                                       • Театрална школа "Чарли" с ръководител Ваня Паликопова моб.тел. 0898 579394

                                                                       • Студио за пантомима и пластика "Марсел Марсо" с ръководител Гурам Биркадзе моб.тел. 0886 412046

                                                                       Приема нови курсисти

                                                                       - Деца от 8 до 13 годи

                                                                       - Младежи и девойки над 14 год.


                                                                       • Куклено-театрално студио "Импресия" с ръководители Ваня Сивинова и Соня Ботева

                                                                       Направление "Музика"                                                                       • Дамски хор "Гео Милев" - диригент проф.Василка Спасова
                                                                       • Детска хорова формация "Пловдив" - диригент Лили Славова
                                                                       • Вокална формация за стари градски и патриотични песни "Пловдивски ритми" - диригент Янко Павлов                                                                       • Мъжки хор "Стефка Благоева" - диригент Теодосия Панкова


                                                                       • Хор на пловдивските момчета и младежи "Стефка Благоева" - диригент Милка Толедова

                                                                       www.plovdivboyschoir.com                                                                       • Девическа хорова формация "Евмолпея" - диригент Рада Славинска                                                                       • Школа пиано - ръководител Соня Тодорова
                                                                       • Школа акордеон - ръководител Зорница Христова

                                                                       Направление "Хореография"


                                                                       Балетно студио "Буратино" с балетен педагог Маша Иванова - изучава се ритмика и пластика, класически, исторически, характерни и други танци. Възраст - от 5 до 18г.

                                                                       http://www.buratinoballet.com/                                                                       • Студио за джаз танци с ръководител Желка Табакова - изучават се техниките на джаз танца. Възраст - от 13 до 25 год.


                                                                       • Клуб по спортни танци "Флейм данс" с ръководител Пламен Балабанов - изучават се латиноамерикански и стандартни танци. Възраст - от 6 до 18 год. моб.тел. 0888 687727


                                                                       • Фолклорен танцов ансамбъл "Дилянка" с ръководител Мария Кьосева - без ограничение на възраста моб.тел. 0888 447839

                                                                       • Детско-юношески фолклорен ансамбъл "Синчец" с ръководител Гергана Енева - Възраст - от 6 до 16 год.


                                                                       • Ансамбъл за български народни танци "Гео Милев" с ръководител Мартин Мочков - Възраст - над 16 год.


                                                                       • Арменски танцов състав "Гарабнер" с ръководител Армине Марукян моб.тел. 0885 637518