Моята снимка
Центъра за изкуства и обучение към Отдел "Култура" на Община Пловдив е създаден през 2002 г. Той обединява структурите, школите и съставите на Градския дом на културата, Младежкия дом, Студентския дом и Дома за детско творчество. Основните направления в дейността на Центъра са организиране на културни прояви и фестивали, художествено-творческа дейност, обучение и възпитание чрез изкуството, подпомагане на професионална творческа дейност, съвместна дейност за създаване и реализация на продукти в духовната сфера. Към Центъра принадлежат състави и школи, представляващи основните видове изкуства - музика, танц, театър, литература и изобразително изкуство. Повечето от съставите от дълги години са активни участници в културния живот на Пловдив, като някои от тях са и емблематични за града ни и са носители на множество награди от национални и международни прегледи, конкурси и фестивали.

Направление "Бизнес обучение" 032/632 970

  • Обучение по английски език
  • Обучение по немски език
  • Обучение по испански език
  • Обучение за валутни касиери
  • Модулно обучение за бизнес-секретарки
  • Модул машинопис
  • Модул деловодство и секретарска дейност
  • Модул компютърна грамотност и текстообработка WINDOWS, WORD
  • Обучение по компютърна грамотност WINDOWS, WORD, EXCEL