Моята снимка
Центъра за изкуства и обучение към Отдел "Култура" на Община Пловдив е създаден през 2002 г. Той обединява структурите, школите и съставите на Градския дом на културата, Младежкия дом, Студентския дом и Дома за детско творчество. Основните направления в дейността на Центъра са организиране на културни прояви и фестивали, художествено-творческа дейност, обучение и възпитание чрез изкуството, подпомагане на професионална творческа дейност, съвместна дейност за създаване и реализация на продукти в духовната сфера. Към Центъра принадлежат състави и школи, представляващи основните видове изкуства - музика, танц, театър, литература и изобразително изкуство. Повечето от съставите от дълги години са активни участници в културния живот на Пловдив, като някои от тях са и емблематични за града ни и са носители на множество награди от национални и международни прегледи, конкурси и фестивали.

Направление "Театър"


  • Театрално студио "Чарли" с ръководител Васил Караманлиев моб.тел. 0898 814436

  • Театрална школа "Чарли" с ръководител Ваня Паликопова моб.тел. 0898 579394

  • Студио за пантомима и пластика "Марсел Марсо" с ръководител Гурам Биркадзе моб.тел. 0886 412046

Приема нови курсисти

- Деца от 8 до 13 годи

- Младежи и девойки над 14 год.


  • Куклено-театрално студио "Импресия" с ръководители Ваня Сивинова и Соня Ботева